Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Dorn Instituut.

Aanmelding en Annulering

Nadat een cursist zich heeft ingeschreven voor één of meerdere cursussen van het Dorn Instituut krijgt zij/hij een mail ter bevestiging van inschrijving samen met deze algemene voorwaarden. Vanaf het moment van inschrijving heeft zij/hij 14 werkdagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren. Al evt. betaalde cursusgelden worden vervolgens direct teruggeboekt. Bij annulering na 15 dagen wordt restitutie in dringende gevallen toegepast.

Bij het cursusgeld zijn inbegrepen; het cursusboek, een poster en de heerlijke vegetarische lunch en alle koffie en thee etc.

Betaling van het cursusgeld dient gedaan te zijn vóór of op de eerste dag van de cursus. Pin- en contante betaling zijn mogelijk. Termijnbetaling kan. De eerste helft is bij aanmelding en de tweede helft bij aanvang van de cursus verschuldigd.

Het Dorn Instituut bepaalt wat het minimaal aantal deelnemers moet zijn om de cursus te laten doorgaan. Mocht hier niet aan voldaan worden, dan kan het Dorn Instituut de cursus annuleren. Onvoorziene omstandigheden en ziekte kunnen ook leiden tot annuleren. Uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan een cursus informeert het Dorn Instituut de cursist over de definitieve doorgang.

Bij annulering door het Dorn Instituut worden al betaalde cursusgelden hetzij teruggestort of gebruikt voor een nieuwe cursus.

Contact

Idelette staat altijd klaar om steun en hulp te verlenen in moeilijke gevallen. Als je niet belt, maar schriftelijk vraagt, krijg je binnen 24 uur een reactie.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk. Het Dorn Instituut zal daarom alle ontvangen informatie geheim houden.

Facturatie

Het Dorn Instituut is een BTW vrijgestelde onderwijsinstelling. Cursisten krijgen de factuur uitgereikt tijdens de cursus.

Copyright

Het Dorn Instituut bezit het auteursrecht op het door haar samengestelde en uitgereikte studiemateriaal. Alles hiervan mag worden vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden met toestemming van het Dorn Instituut.