Nieuw! Cursus Iriscopie.

5 dagen, elke 2e vrijdag van de maand. Start op 14 februari 2020 en dan 13-3, 10-4, 8-5, en 12 -6. Zie verder bij aanmeldformulier.

Wat is iriscopie.

De iris is het gekleurde gedeelte van het oog. De iris heeft een plattegrond, een soort landkaart, waarin organen, endocriene (hormoon) klieren, spieren en gewrichten een vaste plaats in het oog hebben. Elke iris is uniek, er bestaat geen tweede van.

De kleur van het oog is bepalend voor je constitutie, je aanleg voor bepaalde ziektes of aandoeningen, maar die ook je sterke kanten kan laten zien.

Mensen met bruine ogen (hematogene constitutie) zijn gevoeliger voor bloedsuikerproblemen, verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterol.

Blauwogigen  (lymfatische constitutie) zijn gevoeliger voor verkoudheden , blaasontsteking prikkelbare darm en gewrichtsklachten. Let wel dit is nooit een wet van Meden en Perzen.

Door deze gevoeligheden te kennen, kun je door bv. je voeding aan te passen, kruiden te gebruiken, je lichamelijke kwaliteit gunstig beïnvloeden.

Met een loep of microscoop kijken we naar tekentjes in het oog zoals: verkleuringen, streepjes, vlekjes, ringen, gaatjes, die nog verdere informatie geven.

De oorzaak van de klacht is belangrijk voor de behandeling ervan. Klachten kunnen erfelijk zijn of zelf ontwikkeld. De iris kan het verschil laten zien en aangeven waar de oorzaak gezocht moet worden. Een grote hulp bij het vinden van problemen.

overzicht van de beschikbare data voor de cursus Iriscopie

 

Cursussen Dorn-therapie en Breuss-massage

De cursus Dorn therapie en Breuss-massage wordt gegeven zoals die oorspronkelijk in Duitsland is ontwikkeld door Dieter Dorn en Helmuth Koch. Voor hen en voor ons geldt dat de Dorn-therapie toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn medemens op een eenvoudige en effectieve manier wil helpen met (rug)klachten.

Iedereen kan zich op zijn eigen niveau de therapie eigen maken. Hoe meer kennis, des te groter worden de toepassingsmogelijkheden van de Dorn-therapie. Medische basiskennis strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Ook leken met rugpatiënt(en) in nabijheid kunnen met veel succes en plezier kundig hulpverlener worden.

Basiscursus

De basiscursus duurt twee dagen. Daarin wordt de Dorn-therapie met al zijn grepen praktisch uitgelegd en daarna twee aan twee toegepast op elkaar. Afsluitend wordt ook de Breuss-massage aangeleerd. Deze massage kan apart worden toegepast, maar leent zich ook bij uitstek voor het ontspannen van mensen die om welke reden dan ook (te) veel (rug)pijn hebben om op de bank te liggen om de Dorn therapie te ondergaan.

Bij de cursus horen een studieboek met veel afbeeldingen bij de handgrepen en een starterspakket bestaande uit St Johannesolie, zijdepapier (voor de Breuss-massage) en heerlijke vegetarische lunches.

De studiebelasting van de basiscursus is 2 x 6 contacturen. Daarnaast wordt voor de bestudering van het cursusboek 15 uur gerekend. Het bestuderen van de literatuur en het geven van behandelingen vergen ongeveer 30 uur.
overzicht van de beschikbare data voor de basiscursus

Nascholing 1: de basis-nascholing

Deze nascholing is bedoeld voor degenen die de basiscursus hebben gedaan. Hierbij wordt de hele Dorn-therapie en de Breuss-massage doorgenomen. Omdat je eerst zelf ervaring moet opdoen met de Dorn methode, wordt aanbevolen om minimaal 10-15 behandelingen tussen de basiscursus en de terugkomdag te plannen.

De zelfhulpoefeningen en de anamnese, het intake gesprek, worden besproken. Dan volgen meerder keuze menu’s voor hen die op herhaling komen. Literatuurstudie wordt aangeraden met een lijst achter in alle readers.

Na de Nascholing 1 (terugkomdag), waarin de hele therapie nogmaals wordt behandeld en toegepast (en vragen en problemen zijn doorgenomen) krijg je het certificaat. Bovendien bestaat de mogelijkheid om opgenomen te worden in het register van Therapeuten opgeleid door het Dorn Instituut, waarbij je een vermelding krijgt op de website, zodat cliënten je daar als therapeut kunnen vinden.

overzicht van de beschikbare data voor de nascholing 1 (basis)

Nascholing 2: Dorn Verdieping

  • Via ijkpunten gaan we wervels leren tellen en de precieze plaats waar ze zitten met voedingsadviezen erbij.
  • Gelaatsdiagnostiek: wat kan ik aan een gezicht zien om nog verder te kunnen helpen.
  • Wat is gezonde basisvoeding.
  • Meridianen In het kort: hoe lopen ze en hoe veroorzaken ze klachten.
  • De orgaanklok: er zijn vaak klachten die altijd op hetzelfde moment van de dag of nacht optreden.

Na de nascholing kom je 2 jaar op onze therapeuten-site te staan. Het is verstandig minimaal elke 2 jaar een nascholing te doen of, als je daar meer aan toe bent, de basiscursus te herhalen. Er komen voortdurend nieuwe inzichten in de behandeling en de kwaliteit van je behandeling moet zo hoog mogelijk blijven. Zo kunnen we blijven garanderen dat patiënten in goede handen terechtkomen.

overzicht van de beschikbare data voor de nascholing 2 (verdieping)

Nascholing 3: Schröpfen/cupping en Baunscheidtieren

Schröpfen (cupping) is met een vacuümgezogen glas de huid activeren. Dit is een veelgebruikte vorm van bindweefselmassage, waarmee het ontgiften van het lichaam gestimuleerd wordt. Het lost ook blokkades op en verlicht pijn. Deze methode werd al 4500 jaar geleden gebruikt in Mesopotamië.

Baunscheidtieren is een oppervlakkige huid-acupunctuur met gebruik van een speciale olie voor het ontgiften, verbeteren van de stofwisseling en de hormoonhuishouding.
overzicht van de beschikbare data voor de nascholing 3:

Nascholing 4: Dorn, kind en voeding

Wat te doen met kinderen met beenlengteverschil? Is een spreidbroekje nodig? Hoe ga je op eenvoudige en natuurlijke wijze kinderziektes te lijf en is biologisch en vegetarisch eten voor kinderen mogelijk? Nog veel meer van dit soort vragen (en oplossingen) worden in deze cursus behandeld.
overzicht van de beschikbare data voor de nascholing 4:

Nascholing 5: Dorn en voetreflex

Soms kun je niet alles oplossen met de Dorntherapie en/of de Breuss massage. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden en voetreflex massage is daar één van.

Zelf vind ik het een geweldige aanvulling, die ik vaak bij mijn patiënten gebruik. Om nog meer te bereiken heb ik daarom deze cursus opgezet.

Het is geen volledige cursus voetreflex massage, maar een vervolmaking van de middelen die je hebt om je patiënten te helpen. We gaan uit van problemen die je met Dorn moeilijk kunt verhelpen. De Dorn therapie blijft dus het uitgangspunt van de cursus. Behalve mijn eigen reader gebruiken we het boek van Hanne Marquardt “Voetzonemassage als therapie” als leidraad en naslagwerk van de cursus. Je krijgt het boek in de cursus en is bij de prijs (€ 150) inbegrepen.
overzicht van de beschikbare data voor de nascholing 5:

Algemene informatie

Bij de nascholingen 2, 3, 4 en 5 worden aparte readers gebruikt als handleiding en naslagwerk. Elke nascholing wordt afgesloten met een certificaat.

De Schröpfen-cursus is voor iedereen toegankelijk, ook voor wie geen Dorn cursus heeft gedaan.

Alle cursussen worden door vrijwel alle beroepsverenigingen geaccrediteerd: elke cursusdag wordt gehonoreerd met 1 ECT punt, bestaande uit 6 docent-contacturen en 22 uur studiebelasting in de vorm van literatuurstudie en het geven van behandelingen.

De cursussen worden gegeven in de praktijk/opleidingscentrum Arriërpoort 4, 7731 GG Ommen. We starten elke dag om 10.00 uur en zijn klaar om ongeveer 16.30 uur. Maximaal 10 deelnemers per cursus. Zie verder op deze website voor prijzen en data.

Alle cursussen worden geaccrediteerd door de KTNO en de FAGT.

FAGT        www.fagt.org
  www.ktno.nl