Klachten en geschillen worden te allen tijde vertrouwelijk afgehandeld. Meestal komen klachten voort uit een wederzijds onbegrip of een niet goed verlopen communicatie. Als u een klacht heeft kunnen de volgende procedures gevolgd worden:

I. U kunt uw klacht direct kenbaar maken aan Idelette en U probeert met haar tot een oplossing te komen.

Als u de klacht schriftelijk indient zal Idelette binnen 2 weken bericht sturen van ontvangst en binnen 4 weken de klacht in behandeling nemen.

Indien er vertraging optreedt in het onderzoek naar de klacht wordt u daarvan op de hoogte gesteld, evenals de reden waarom. Ook zal er getracht worden een termijn aan te geven wanneer het onderzoek afgerond zal zijn.

II. Mocht het antwoord dan wel de voorgestelde oplossing voor u onbevredigend zijn, dan kunt u zich wenden tot het GAT.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Uw beroepsschrift dient u zo duidelijk mogelijk te beargumenteren en te voorzien van een kopie van alle stukken, die betrekking hebben op uw klacht en de behandeling ervan tot deze stap. De uitspraak van de GAT is bindend voor het Dorn Instituut.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en vijf jaren bewaard.

Kosten van in beroep gaan             

Mocht de klager in het gelijk worden gesteld dan worden de kosten, die de beroepscommissie bij de klager in rekening brengt, voor 100% door het Dorn Instituut aan u gecompenseerd. In alle andere gevallen betaalt de klager.