Deze nascholing is bedoeld voor degenen die de basiscursus hebben gedaan. Hierbij wordt de hele Dorn-therapie en de Breuss-massage doorgenomen. Omdat je eerst zelf ervaring moet opdoen met de Dorn methode, wordt aanbevolen om minimaal 10-15 behandelingen tussen de basiscursus en de terugkomdag te plannen.

De zelfhulpoefeningen en de anamnese, het intake gesprek, worden besproken. Dan volgen meerder keuze menu’s voor hen die op herhaling komen. Literatuurstudie wordt aangeraden met een lijst achter in alle readers.

Na de Nascholing 1 (terugkomdag), waarin de hele therapie nogmaals wordt behandeld en toegepast (en vragen en problemen zijn doorgenomen) krijg je het certificaat. Bovendien bestaat de mogelijkheid om opgenomen te worden in het register van Therapeuten opgeleid door het Dorn Instituut, waarbij je een vermelding krijgt op de website, zodat cliënten je daar als therapeut kunnen vinden.

Hieronder een overzicht van de beschikbare data: